RÓKAHEGYI SZIKLA- ÉS HEGYMÁSZÓ SPORTEGYESÜLET
Kezdőlap
Rókahegy falrajz
Hegymászó tanfolyamok
Regisztrált tagjaink
Tevékenység Naplónk
Rókahegyi SE mászóengedélyei
Jelentkezés a Rókahegyi SE-be
EGYESÜLET, ALAPDOKUMENTUMOK

Részlet az RSZHSE alapszabályzatából:

"...Az egyesület céljai és tevékenységi köre:
a) természetjárás, az ehhez kapcsolódó sportágak, különösen a hegyi sportok üzése, szervezése, feltételeinek biztosítása, gyakorlásának elősegítése, oktatása, népszerüsítése..."

Rókahegyi Szikla- és Hegymászó Sportegyesület

Cím: 1031 Budapest Öregbükk u. 4/b
Adószám: 18333996-1-41
KSH Statisztikai Számjel: 1833996-9312-521-01
Bankszámlaszám belföldi utaláshoz: UniCredit 10918001-00000029-43320007
Bankszámlaszám külföldi utaláshoz: IBAN HU58 10918001-00000029-43320007 ; SWIFT : BACXHUHB

Alapdokumentumok

Alapszabály
Nyilvántartásba vételi végzés (1. oldal)
Nyilvántartásba vételi végzés (2. oldal)

A Rókahegyi Szikla- és Hegymászó Sportegyesületet 2012 szeptember 19-én vette nyilvántartásba 14.921-es számon a Fővárosi Törvényszék. A nyilvántartásba vételi végzés 2012 október 10-én emelkedett jogerőre.

Az egyesület vezetősége

Elnök
Szilágyi Zsolt
mobil: +36 30 929-40-70
e-mail: hegyitura(kukac)yahoo(pont)com

Elnökségi tag
Dr Stiebel Viktória

Elnökségi tag
Kocsis Zoltán

Tiszteletbeli elnökségi tag
Rákosi Lajos
BUDAPEST III. KERÜLET RÓKAHEGYI SZIKLAMÁSZÁS

Tisztelt Sporttársak!

Tájékoztatás a Rókahegyi SE számára a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának főjegyzője által kiadott mászóengedélyről Rókahegy Természetvédelmi Területen

A Rókahegyi Szikla- és Hegymászó Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) alapszabályának céljai között szerepel a szikla- és hegymászósport széleskörű népszerűsítése, a környezet-, természetvédelem.
A vonatkozó jogszabályi előírások és a mászóengedélyben szereplő feltételek maradéktalan betartása mellett az Egyesület biztosítja a Rókahegyi sziklákon történő mászás mindenki számára elérhető, egyszerűen igénybe vehető módját.
A Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalának főjegyzője, mint elsőfokú természetvédelmi hatóság a 2013. február 18-án kelt FPH061/291-3/2013 számú jogerős határozatával a Rókahegyi Szikla- és Hegymászó Sportegyesület regisztrált tagjai részére a Budapest III. kerület Rókahegy Természetvédelmi Területen a sziklamászási tevékenységet a következő feltételekkel engedélyezte:

idézet a mászóengedélyből

"Sziklamászásra kizárólag a területen kiépített sziklamászó utak vehetők igénybe.

Újabb sziklamászó út kiépítése vagy engedély nélkül kiépített sziklamászó út használata szigorúan tilos!

A tevékenység végzése során az élő és élettelen természeti környezet károsítása, veszélyeztetése illetve zavarása tilos!

A mászók a mászóút befejezése után kizárólag közvetlen visszaereszkedéssel térhetnek vissza a fal tetejéről, a fal feletti gyep közlekedésre nem vehető igénybe.

A mászások balesetmentes biztonságát szavatoló technikai felszerelés (mesterséges biztosítóelemek) épsége, karbantartása és cseréje, valamint a természetes fogások megbízhatóságának ellenőrzése a mászó felelőssége. A Fővárosi Önkormányzat a bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállal.

A geológiai képződményeket a szennyeződéstől és rongálástól meg kell óvni, az igénybevett területet tisztán kell tartani, a tevékenységgel összefüggésben keletkezett hulladéknak a területről történő eltávolításról a tevékenységet végzőknek gondoskodniuk kell.

A védett területre gépjárművel behajtani, illetve a mászóhelyet gépjárművel megközelíteni tilos!

Jelen határozat csak az Engedélyes regisztrált tagjaira vonatkozik, a tagságot és a személyazonosságot a helyszínen igazolnia tudni kell, és jelen határozatból vagy másolatából egy példányt magánál kell tartania.

Jelen határozat tartalmának ismerete, és a Rókahegyi Szikla- és Hegymászó Sportegyesület regisztrált tagjaival történő megismertetése az Engedélyes kötelessége.

A Rókahegyi bánya természetvédelmi terület Budapest egyik legjelentősebb geológiai értékkel bíró területe. Bár keletkezése mesterséges beavatkozás következménye, az így kialakult, pionír növénytársulásokra jellemző fajokban gazdag flóra több védett és fokozottan védett növényt foglal magában, mely a változatos gerinctelen és gerinces faunával együtt igen nagy természetvédelmi értékkel bír. Ezért a terület elsődleges funkciója a természeti értékek megőrzése, bemutatása. A terület sziklamászásra történő hasznosítása így csak másodlagos funkció, ami teljes mértékben a természetvédelmi érdekeknek alárendelve végezhető."


Csatolt dokumentum:
RÓKAHEGYI MÁSZÓENGEDÉLY
Rókahegyi mászóengedély (1. oldal)
Rókahegyi mászóengedély (2. oldal)
Rókahegyi mászóengedély (3. oldal)
Rókahegyi mászóengedély (4. oldal)
AJÁNLOTT MÁSZÓREND RÓKAHEGYEN

A sziklamászó tevékenységhez a Rókahegyi SE által ajánlott rendről és szabályokról a Rókahegy Természetvédelmi Területen.

1. A Rókahegyi Természetvédelmi Területen (továbbiakban Rókahegy) a sziklamászás egész évben engedélyezett.
2. Rókahegyen a sziklamászás egyedül és kizárólag a "sorompó" felől elsőként megközelíthető nagy bányaudvarban engedélyezett. A felső kisebb és alsó nagyobb bányaudvar teljes területén tilos a sziklamászás!
3. Rókahegyen ajánlott mászótevékenységek:
-boulder (3m magasságig),
-sportmászás (alsóbiztosítással, felsőbiztosítással - toprope).
4. Rókahegyen a ajánlott mászófelszerelések:
-UIAA tesztes hegymászó sisak (Minden olyan esetben ajánlott a viselése, amíg a mászóparti tagjai és kísérőik a mászótevékenységre engedélyezett Rókahegyi bányaudvarban tartozkodnak!)
-UIAA tesztes hegymászó beülő,
-UIAA tesztes mászókötél (statikus vagy dinamikus),
-UIAA tesztes expresszek (normál karabinerek és hevederek),
-UIAA tesztes biztosítóeszközök,
-UIAA tesztes varrott hevederek,
-UIAA tesztes dinamikus köteles zuhanásgátló.
5. Rókahegyen ajánlott szakképesítés a sziklamászáshoz, hogy a mászóparti legalább egyik tagja minimum alapfokú sziklamászó képesítéssel rendelkezzen!
6. Felsőbiztosításos mászásnál kérjük használj UIAA tesztes acél zárható nyelvű karabinert a standban a beépített eszközök kímélése érdekében!
7. A biztosítás nélküli szólómászás rendkívűl életveszélyes tevékenység, ezért Rókahegy egész területén kérjük ezt a mászóstílust ne alkalmazd!
8. A Rókahegyi SE részére kiadott mászóengedély egy másolt példányát és a Rókahegyi SE regisztrált tagságodat igazoló igazolványt, - vagy más Rókahegyi Mászóengedélyes szervezetben való tagságodat igazoló dokumentumot - tartsd magadnál a mászótevékenységed során! A Természetvédelmi Járőrség tagjai ellenőrizhetik.
9. Kérjük a mászókat, a Rókahegyi bányaudvar területén újonnan fészkelő hollópárnak és fészkének a környékének teljes zavarmentességét biztosítsátok a mászásotok és a bányaudvarban való mozgásotok során!
10. Minden mászónak balesetmentes sporttevékenységet és kellemes időtöltést kívánunk Rókahegyen.

Rókahegyi SE
RÓKAHEGY FALRAJZ
Nemsokára - előreláthatóan 2013 március végétől - elérhető lesz honlapunkon egy óriás felbontású körpanorámás fotó alapú falrajz Rókahegy engedéllyel mászható sziklamászó útjairól. A körpanorámás fotó egy kisebb verziója addig is letölthető Körpanoráma, Rókahegy